• slide-1.jpg

  7 Kollegier i international atmosfære

 • slide-2.jpg

  Boliger i studiemiljø

 • kk-slider2.jpg

  Gode faciliteter

 • kk-slider3.jpg

  Naturlige omgivelser

 • kk-slider1.jpg

  En skøn studieby

Kollegiernes Kontor

Åbningstid:

Mandag kl. 8-14
tirsdag-onsdag kl. 11-15
torsdag kl. 11-17
fredag kl. 10-12 
(weekender lukket) 

Telefon: 74 42 48 49 

E-mail: kontor@k64.dk

 

Vagttelefon 
(for beboere ved uopsættelige forhold uden for normal arbejdstid)

    tlf. 30 63 49 05

Niels
Kollegiechef

Niels møller helt nyt.jpg

niels@k64.dk

tlf. 74 18 73 21

tlf. 22 48 11 01

Jørgen
Bygningsinspektør

 Jørgen lille.jpg jorgen@k64.dk tlf. 20 45 83 36

 

     

Mette
Kontorassistent/korrespondent

 

mette@k64.dk

tlf. 74 18 73 20

Birger
Pedel

 Birger lille.jpg Ungdoms-kollegiet

tlf. 21 72 65 93 
Email: ukpedel@k64.dk

Hans-Jørgen
Pedel

 Hans Jørgen lille.jpg Handels-kollegiet

tlf. 21 72 65 94 
Email: hkpedel@k64.dk

Hans-Jørgen /Birger 
Pedel

  Sønderskov-kollegiet

tlf. 21 72 65 94 
Email: hkpedel@k64.dk

Allan 
Pedel

 Allan lille.jpg Park-kollegiet og 
Borgmester Andersen-kollegiet

tlf. 21 72 65 91 
Email:bkpedelpk@k64.dk

Henrik
Pedel

 Henrik lille.jpg Damgade-kollegiet 
Humlehøj-kollegiet

tlf. 20 27 49 97 
Email:dkpedelhuk@k64.dk

Vibeke
Rengøring

     

Dorthe
Rengøring